O nás

Naše hodnoty Náš přístup Reference Sponzoři Náš tým

Naše hodnoty

PLNÝ ŽIVOTA – tak zní překlad latinského slova VIVIDUS. A stejně to cítíme i my. Žijeme a chováme se tak, abychom naše poslání naplnili.

 

Naše hodnoty

Náš přístup

V ošetřovatelské péči vidíme budoucnost

Snažíme se našim klientům co nejvíce usnadnit životní situaci, do které se může dostat každý z nás. Ať už úrazem, po operaci, těžkou nemocí, či únavou a vyčerpáním. Proto klademe tak velký důraz na ošetřovatelství, kterému přikládáme podobný význam jako péči léčebné, diagnostické a preventivní.

K pacientovi se chováme vždy s respektem a uznáváme jeho individuální požadavky. Abychom zajistili tu nejkvalitnější péči vedoucí k navrácení zdraví či zmírnění fyzické i psychické bolesti, spolupracujeme s lékaři, odbornými a zdravotnickými pracovníky, ale také přímo s nemocnými a jejich nejbližšími. Jsme přesvědčeni, že u nás pacienti i jejich rodinní příslušníci naleznou vše, co od zařízení tohoto typu očekávají.

K dispozici je jim 90 lůžek rozdělených do dvou identických oddělení. V souladu s požadavky zdravotních pojišťoven je v našem zařízení přítomnost lékaře zajištěna během pracovních dnů v dopoledních hodinách. Ošetřovatelskou péči poskytuje 24 hodin denně nelékařský zdravotnický personál (všeobecná a praktická sestra, ošetřovatelé a sanitáři).

Naše specializace

Specializujeme se na terapii a prevenci chronických ran, a to moderní a vysoce účinnou metodou vlhkého hojení. Na léčbu dohlížejí odborníci s dlouholetou praxí, kteří používají ty nejmodernější speciální materiály. Přestože jsou jejich pořizovací ceny vysoké, aplikujeme tuto metodu s ohledem na její přínosy pro pacienty. Mezi ně patří výrazné zlepšení procesu hojení, snížení počtu nutných převazů a v důsledku i vyšší komfort pacientů.                 

 

    

Od září 2019 jsme školicím pracovištěm pro studentky a studenty zdravotnických škol Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, a Církevní střední zdravotnická škola Brno, Grohova. Spolupráci s námi si školy vybraly díky vysokému standardu služeb, které pacientům poskytujeme.

Reference

„Rád bych poděkoval pracovníkům oddělení A –ošetřovatelská lůžková péče (primáři, lékařům, sestrám a ostatnímu personálu) VIVIDUS Brno-Řečkovice za vzornou péči, kterou mi poskytovali během mé léčby v době od 10. ledna do 6. února 2019 a také od 26. února do 8. března 2019. Tato období bylo pro mne – pacienta – velmi náročná, a přesto budu na vaše lékaře a všechen personál s vděčností vzpomínat.

Můj zdravotní stav se lepší, pobyt u vás mi pomohl nejvíce po stránce psychické, denní program ve VIVIDUS se odlišoval od denního režimu v nemocnicích, rád vzpomínám na cvičení po snídaní, které s námi prováděla rehabilitační sestra, a individuální cvičení během dne. Díky tomu doma ve cvičení pokračuji a francouzskou hůl si na procházky beru jen pro případné udržení stability.

Děkuji vám všem za doléčení a umožnění návratu mezi ‚zdravé‛ lidi.“

V. P. z Brna

„Chtěl bych velmi poděkovat za vaši péči o moji maminku Halinu Heczkovou. Do zařízení jsme šli s informací o dobré pověsti, ale skutečnost předčila naše očekávání – já i mnozí ostatní prohlašujeme, že se jedná o nejlepší zařízení svého druhu v Brně. Prosím, udržujte si nadále svoji vysokou kvalitu a přeji hodně sil pro vaši nelehkou, ale tolik potřebnou práci.“

MgA. Konrad Heczko

„Chtěli bychom poděkovat všem zaměstnancům VIVIDUS za vzornou péči po celou dobu pobytu paní Marie Flídrové. Zvláštní poděkování patří paní Součkové, staniční sestře, za léčbu komplikovaných proleženin, a paní Czaschové za intenzivní a účinnou rehabilitaci.

Velmi oceňujeme, že slova o podpoře soběstačnosti pacientů nebyla jen reklamou, ale byla důsledně naplňována. Vzhledem k tomu, že máme srovnání s jinými zdravotními zařízeními, můžeme všem doporučit využití péče ve VIVIDUS, zvlášť proto, že naše téměř 92letá maminka je připravena na návrat do svého domácího prostředí.“

JUDr. Aleš Flídr a JUDr. Petra Flídrová

„Ráda bych Vám touto cestou poděkovala jménem maminky i sebe za profesionální péči, kterou VIVIDUS Medical poskytuje, a především vyzdvihla přístup rehabilitační sestry, paní Dáši, paní doktorky Janáčkové a staniční sestry, paní Součkové. Bez jejich pomoci by se maminka nezvládla naučit spoustu nových věcí, které jí teď každý den pomáhají srovnat se s novou a nečekanou situací. Držím celému zařízení palce, aby si udrželo vysoké standardy, a ať se Vám všem daří v profesním i soukromém životě.“

Martina Střelcová

"Obracím se na Vás s velkým poděkováním za péči poskytovanou Vaším zařízením naší mamince.
 
Maminka paní Eleonora Kuricová  (29.7.1932-6.12.2019) byla léčena ve Vividu a jako děti a rodina, kteří jsme ji pravidelně navštěvovali, víme, že až do posledních chvil dostávala tu nejlepší možnou dostupnou péči. I když byla náročným, zcela ležícím pacientem, personál k ní přistupoval s respektem
a vstřícně, byli na ni hodní a ona to vnímala a, i když už nemohla být doma, zemřela ve vlídném a laskavém prostředí.   
                                                  
Náš vděk a úcta patří celému oddělení (3.patro) všem zdravotnickým i sociálním pracovníkům i pomocnému personálu.
Z celého srdce jsme vděčni paní doktorce MUDr. Zuzaně Janáčkové, jak za její skvělý odborný, ale i lidský a empatický přístup jak k mamince, tak i k nám, rodině po celou dobu maminčina života i smrti. Paní doktorka je to úžasný a velmi vzácný člověk na svém místě, jakého Vám všechny zdravotnické zařízení mohou závidět."
 
Za rodinu paní Elenonory Kuricové
 
PhDr. Beata Nour Mohammadi, dcera

"Chtěla bych poděkovat všem pracovníkům oddělení A, za péči kterou jste poskytli mojí mamince po celou dobu jejího pobytu na oddělení. Velmi oceňuji laskavý a lidský přístup, vlídné a milé chování. Děkuji ještě jednou mnohokrát všem, velmi jste naší rodině pomohli v péči o milovanou maminku."

Vaso Pospíšilová, dcera

Sponzoři

Jsme velmi vděčni za každou finanční podporu, díky které můžeme dále zlepšovat vybavení našeho zařízení, a tím tak neustále zvyšovat komfort v poskytované péči.

Za podporu a finanční dary děkujeme:

pan Daniel Dědic
JUDr. Aleš Flídr a JUDr. Petra Flídrová
Ing. arch. Libor Žák
paní Kateřina Judexová
paní Dagmar Jevická
PhDr. Beata Nour Mohammadi
PhDr. Andrea Baršová
Paedr. Simoneta Dembická
PhDr. Julián Kuric
Miloš Soukup
Ilona Vitouchová
rodina paní Mikyskové
Ilona Bušová
Tereza Motyková
Lucie Růžičková
Marcela Novotná
Kateřina Zukalová
František Sekyra
Mgr. Dagmar Nečasová
MVDr. Irena Sekaninová
Koumalovi
Petr Stříbrcký
Oldřich Fasora
MUDr. Víta Žampachová
Ing. Miloslav Jakeš
Ing. Martin Vlček
Světlana Zlatušková
rodina Prokopova
rodina Peroutova
Marie Cardová
Oční optika Pernická
Železárny Štěpánov, spol. s r.o.
 

Fotografie zdravotnického vybavení, které jsme za sponzorské dary pořídili, najdete ve fotogalerii.

Pokud máte zájem se finančně spolupodílet na našich aktivitách, kontaktujte prosím naši sociální pracovnici.

Náš tým

Odborní pracovníci

vedoucí lékařka

MUDr. Květoslava Barteysová

lékařka

MUDr. Hana Válková

lékařka

MUDr. Marie Pojezná

vrchní sestra

Mgr. Kateřina Novotná

staniční sestra

Jana Kirschová

staniční sestra

Mgr. Anna Bencová, DiS.

Management

provozní manažerka

Mgr. Hana Dubanovská