Časté dotazy

Nejčastěji se nás ptáte...

1. Pro koho je vaše zdravotnické zařízení určeno?

Ve VIVIDUS Medical poskytujeme dlouhodobou lůžkovou péči pacientům v rekonvalescenci, po operacích, úrazech a těžkých onemocněních. Zajišťujeme jim nepřetržitou péči pod vedením lékaře a zkušeného zdravotnického personálu.

2. Co je nutné udělat pro přijetí pacienta do vašeho zařízení?

Pro přijetí pacienta do zařízení je v první řadě třeba podat  Žádost o přijetí u sociálních pracovnic. Žádost musí být řádně vyplněna a vlastnoručně podepsána žadatelem a rodinným příslušníkem, popř. zákonným zástupcem. V žádosti musí být uveden i důvod k hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení a vyjádření ošetřujícího lékaře o aktuálním zdravotním stavu pacienta (při překladu pacienta ze zdravotnického zařízení je to ošetřující lékař, při přijetí z domácího prostředí vyjádření poskytne praktický lékař). Na základě odborného zhodnocení žádosti a dle aktuální volné kapacity zařízení je žadatel vyrozuměn o přijetí nebo případném nepřijetí sociálním pracovníkem.

3. Co má mít pacient s sebou při příjmu?

Při přijetí pacienta je nutné mít u sebe platný občanský průkaz nebo pas, kartičku zdravotní pojišťovny a podrobnou zdravotní dokumentaci včetně nezbytných léků a zdravotních pomůcek. Pacient by u sebe neměl mít větší obnos peněz, šperky či jiné cennosti. Kompletní seznam věcí potřebných k hospitalizaci najdete  ZDE.

4. Přijímáte pacienty imobilní? S demencí? Přijímající potravu pomocí sondy?

Po zvážení zdravotního stavu lékařem přijmeme také pacienty imobilní a pacienty s mírným stupněm demence, kteří jsou schopni spolupráce s lékaři, ošetřujícím personálem a rehabilitačními pracovnicemi. Jsou přijímáni i pacienti, kteří nepřijímají potravu per os (tzn. pacienti s PEG). Prozatím nejsou přijímáni pacienti s psychiatrickými diagnózami, pokud by hrozilo narušení léčebného procesu.

5. Jak dlouho u vás může být pacient hospitalizován?

Délka hospitalizace závisí na zdravotním stavu pacienta a obvykle bývá 2–3 měsíce.

6. Je ošetřující lékař stále k dispozici?

V zařízení dlouhodobé ošetřovatelské péče je lékař k dispozici pouze ve všedních dnech v pracovní době. V případě akutního zhoršení zdravotního stavu během jeho nepřítomnosti je volána rychlá záchranná služba.

7. Jak je pobyt ve vašem zařízení hrazen?

Zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Pacient hradí pouze příplatek za doplňkové služby, a to za každý jednotlivý den pobytu. Podrobnosti s detailním rozpisem služeb naleznete ve  Všeobecných smluvních podmínkách 

8. Mohu na vaši adresu nechat přehlásit důchod?

Ano, pacientům může být do našeho zařízení zasílán důchod. Pro převzetí je třeba mít u sebe platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas).

9. Má pacient nárok na příspěvek na péči v případě hospitalizace ve vašem zařízení?

Výplata příspěvku oprávněné osobě nenáleží, pokud byla hospitalizována ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc. Příjemce příspěvku na péči je povinen písemně nahlásit jakékoliv změny (nástup/propuštění) do 8 dnů na místně příslušném úřadu práce.

10. Jaké jsou další možnosti umístění po hospitalizaci ve vašem zařízení?

Z našeho zdravotnického zařízení se může pacient vrátit do domácí péče. V případě potřeby mu sociální pracovnice nabídnou kontakty na možné terénní služby (pečovatelská služba, agentury domácí péče apod). Pokud je návrat domů či k rodině nereálný, již v průběhu hospitalizace je nutné řešit umístění v zařízení sociálních služeb, jako jsou odlehčovací služby či domovy pro seniory.