Informace o používání cookies a ostatních webových analytických služeb

1. Informace o používání cookies

Webové stránky mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. „cookies", pokud k tomu dáte svůj souhlas. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem pevném disku ve spojení s používaným prohlížečem a přes které informace směřují do agentury, která nastavuje soubor cookie. Cookies nemohou iniciovat programy ani vnést do počítače viry. Slouží pouze k tomu, aby byla internetová služba uživatelsky příjemnější a efektivnější. Informace uložené pomocí cookies jsou uloženy odděleně od dalších dat, která máme a nejsou tedy spojeny s vašimi dalšími údaji.

Tento web používá dočasné cookies a trvalé soubory cookies. Dočasné cookies se ukládají do souboru cookies vašeho prohlížeče do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkci některých aplikací či funkčnost těchto stránek povinné. Trvalé soubory cookies se po uplynutí určité doby automaticky vymažou, což se může lišit v závislosti na typech cookies. Trvalé soubory cookie, které používáme, přetrvávají přibližně 3 hodiny po uplynutí doby, kdy se již nepoužívají nebo po zavření prohlížeče. V nastavení zabezpečení prohlížeče můžete cookies vždy smazat.

 

2. Používání služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá "cookies", textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované cookies o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam. Pokud povolíte anonymní IP na těchto webových stránkách, vaše IP adresa bude společností Google zkrácena na informaci o členských státech Evropské unie nebo o jiných smluvních stranách Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP přenesena na server Google v USA a zkrácena až tam. Na základě objednávky provozovatele webových stránek společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho využívání webových stránek, sestavování přehledů o činnosti webových stránek a poskytnutí dalších služeb týkajících se používání webových stránek a internetu provozovateli internetových stránek.

Adresa IP přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s žádnými jinými údaji od společnosti Google. Můžete zablokovat ukládání cookies úpravou nastavení v prohlížeči; nicméně bychom rádi upozornili na to, že v tomto případě nebudete moci v plném rozsahu používat všechny funkce na těchto stránkách.

Můžete také zablokovat shromažďování údajů generovaných cookies a dat souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) pro Google, stejně jako zpracování těchto dat společností Google. To zablokujete stažení a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs .

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics s příponou "_anonymizeIp ()". Výsledkem je, že adresy IP jsou zpracovávány ve zkrácené podobě a mohou být vyloučeny přímé odkazy na jednotlivé uživatele.

Používání služby Google Analytics se provádí v souladu s podmínkami, které lze nalézt zde https://www.google.com/analytics/terms/cz.html  , Přehled ochrany osobních údajů: http://www.google.com/intl/cs/analytics/learn/privacy.html , stejně jako zásady ochrany osobních údajů: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

 

3. Používání služby Google AdWords

Naše webové stránky používají Google Conversion Tracking. Pokud jste klikli na reklamu dodanou společností Google na našich webových stránkách, je do vašeho počítače vložena cookie od Google AdWords. Soubor cookie pro sledování konverzí je nainstalován, když uživatel klikne na reklamu poskytovanou společností Google. Platnost těchto cookie soborů vyprší během 30 dnů a nepoužívá se v nich osobní identifikace. Pokud uživatel navštíví určité stránky na našich webových stránkách a soubor cookie ještě nebyl smazán, my a společnost Google budeme schopni rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a pokračoval na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords získá jiný soubor cookie. Zákazníci AdWords nemohou soubory cookie sledovat napříč stránkami. Informace získané pomocí souboru cookie pro konverzi se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníkům je přidělen celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu a přejeli na stránku označenou značkou sledování konverzí. Zákazníci Google AdWords však neobdrží žádné informace, které by mohly osobně identifikovat uživatele. Pokud se nechcete účastnit sledování, můžete provést potřebné kroky k blokování souboru cookie - například prostřednictvím nastavení prohlížeče, kde obecně zakážete uložení souborů cookie, nebo upravením nastavení prohlížeče tak, aby soubory cookie domény "googleleadservices.com" byly blokovány. Vezměte prosím na vědomí, že nesmíte smazat „opt-out cookies“, pokud nechcete, aby se data o vás zaznamenávala. Pokud odstraníte všechny soubory cookie, musíte znovu nastavit „opt-out cookies“.

 

4. Používání Google Remarketingu

Tyto webové stránky využívají funkci remarketingu od společnosti Google Inc. Tato funkce slouží k zobrazování reklam na stránky na základě zájmů návštěvníka v síti Google. Soubor cookie je uložen v prohlížeči návštěvníka webu a umožňuje, aby byl návštěvník později při opětovné návštěvě těchto webových stránek rozpoznán, pokud jsou součástí reklamní sítě společnosti Google. Na těchto stránkách mohou být návštěvníkovi prezentovány reklamy, které se vztahují k obsahu, který si návštěvník dříve prohlížel na webech využívajících funkci remarketingu od společnosti Google.

Podle vlastních zásad ochrany osobních údajů Google tímto procesem nesbírá žádné osobní údaje. Nicméně pokud nechcete používat funkci remarketingu od společnosti Google, můžete ji deaktivovat změnou příslušných nastavení na adrese http://www.google.com/settings/ads . Případně můžete zakázat používání cookie pro inzerci založenou na zájmovém chování prostřednictvím iniciativy reklamní sítě, a to podle pokynů na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.